Student met handicap ontvangt te weinig geld

De financiële steun die studenten met een handicap straks krijgen als de basisbeurs verdwijnt, is volgens verschillende partijen te laag. Zelfs D66, dat groot voorstander is van het leenstelsel, vindt dat er over gepraat moet worden.

De Utrechtse studentendecaan Marlies Strieder is bang dat studenten met een handicap straks minder snel zullen beginnen aan een studie in het hoger onderwijs omdat het een te groot financieel risico is. Studenten met een handicap krijgen in de nieuwe situatie straks €1.200,00 kwijtgescholden van hun studieschuld. Dat bedrag staat gelijk aan één jaar basisbeurs voor studenten die thuiswonen.

Ook de ChristenUnie zet vraagtekens bij het bedrag van €1.200 en ziet liever dat het bedrag verhoogt wordt naar €3.300, wat weer gelijk staat aan het bedrag dat uitwonende jaarlijks krijgen.